Park Krajobrazowy na Kaszubach

Kaszubski Park Krajobrazowy został utworzony w celu ochrony krajobrazu Pojezierza Kaszubskiego.

Kaszuby kojarzą się nam przede wszystkim z tradycyjną kulturą kaszubską, w której wciąż kultywuje się dawne zwyczaje i kaszubski język. Jest to ulubione miejsce urlopów agroturystycznych mieszkańców wielu miast północnej Polski. Z Kaszubów wywodzi się również nasz premier Donald Tusk. Warto jednak pamiętać, że jednym z największych bogactw tego regionu Polski jest Kaszubski Park Krajobrazowy. Został on utworzony w 1983 roku na powierzchni ponad trzydziestu tysięcy hektarów, zaś jego celem była ochrona krajobrazu części Pojezierza Kaszubskiego, gdzie dominuje urozmaicona rzeźba polodowcowa. Tworzą ją liczne pasma wzgórz i pagórków, z których na przykład Wzgórza Szymbarskie wznoszą się na wysokość powyżej dwustu sześćdziesięciu metrów nad poziomem morza. Z kolei najgłębsze fragmenty polodowcowych rynien wypełnione są uroczymi jeziorami. Kaszubski Park Krajobrazowy to również dwanaście rezerwatów, w których chronione są miejsca występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W parku występują między innymi liczne ptaki, a także nietoperze. Wiele zwierząt i roślin rozwija się w okolicach licznie występujących tu torfowisk. Niestety, podobnie jak w większości innych lasów na terenie Polski, pierwotne gatunki drzew zostały tu częściowo wyparte przez sadzone ze względu na szybki cykl rozwoju sosny oraz obce w północnej Polsce świerki. Kaszubski Park Krajobrazowy kryje wiele zabytków tradycyjnej kultury kaszubskiej - liczne zabytkowe kościółki, dawne osady oraz kurhanowe cmentarzyska.

Data publikacji: 2008-08-19 | Liczba wyświetleń: 4728