Park Narodowy Ujście Warty, wyprawy i obserwacje ornitologiczne

Park Narodowy Ujście Warty to przede wszystkim ostoja 250 gatunków ptaków, z czego 170 to gatunki lęgowe.

Park Narodowy Ujście Warty - Rezerwat Słońsk
fot. By Jan Jerszyński (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Park Narodowy Ujście Warty leży w zachodniej części kraju, w województwie lubuskim. Jak wskazuje nazwa położony jest w obrębie ujścia rzeki Warty do Odry, w zachodniej części Pradoliny Toruńsko - Ebrswaldzkiej - Kotlinie Gorzowskiej. Jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce, powstał w 2001 roku. Jest jednym z najważniejszych miejsc pod względem ornitologicznym. Symbolem Parku jest gęś zbożowa. Powierzchnia PN Ujście Warty wynosi 8037,59ha. Warta przepływa przez środek Parku i dzieli go na dwie różne pod względem nawodnienia części: północną - tzw. Polder Północny i południową - Słońsk i Chorzyno. Część południowa leży w obrębie Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego i przez większą część roku ok. 5000ha tego obszaru znajduje się pod wodą. Wahania roczne poziomu wody sięgają tu 4m. Najniższy poziom jest wczesną jesienią, w sierpniu i wrześniu, potem poziom wody podnosi się i na wiosnę osiąga górne granice. Część północna oddzielona jest od koryta Warty wałem powodziowym, a nadmiar wody z łąk i pastwisk przepompowywany jest do rzeki.

Flora PN Ujście Warty liczy sobie 500 gatunków, istnieje tu 60 zbiorowisk roślinnych. Krajobraz parku stanowią przede wszystkim otwarte łąki i pastwiska oraz zarośla wierzbowe poprzecinane siecią kanałów, cieków wodnych, rzeczek i starorzeczy. Lasy i zadrzewienia stanowią zaledwie 81,73ha (1%) powierzchni Parku. Są to zarośla wierzbowe z bzem czarnym i skupiska wiklin. Występują też pojedyncze zadrzewienia jesionów, topól i wierzb. Krajobraz zdominowany jest przez łąki i ziołorośla (czyściec błotny, krwawnica pospolita, wilczomlecz błotny) oraz szuwary (rzepicha ziemnowodna, manna mielec, kropidło wodne, trzcina pospolita, turzyca zaostrzona, oczeret jeziorny, jeżogłówka gałęziasta, tatarak zwyczajny). Kanały i starorzecza bywają całkowicie pokryte rzęsą wodną garbatą i trójrowkową. Występują również grążele żółte, grzybienie białe, rogatek sztywny oraz jedno skupisko zamętnicy błotnej. Ekspansywnie rozwijają się rośliny jednoroczne: rzęśl długoszyjkowa, ponikło igłowate, szarota błotna, rdest ostrogorzki i kolankowy, komosa czerwona, i inne.

PN Ujście Warty to przede wszystkim ostoja 250 gatunków ptaków, z czego 170 to gatunki lęgowe. Zalewowe obszary Parku stanowią schronienie dla ptaków podczas pierzenia oraz są ważnym miejscem odpoczynku tysięcy ptaków migrujących. Gnieżdżą się tutaj mewy (śmieszka, pospolita, srebrzysta, mała, czarnogłowa), rybitwy (pospolita, białoczelna, czarna, białowąsa oraz białoskrzydła), perkozy (dwuczuby, rdzawoszyi, perkozek i zausznik), kaczki (krzyżówka, cyranka, cyraneczka, krakwa, płaskonos, rożeniec, głowienka, gągoł, czernica, ohar), gęś gęgawa (ok. 300 par), siewki (kszyk, krwawodziób, rycyk, czajka, sieweczka rzeczna, batalion, ostrygojad, szczudłak), chruściele (kropiatka, wodnik, zielonka, derkacz), wodniczki, kormorany, łabędzie, żurawie, czaple i wiele innych. Przelotem występują brodźce śniade, kwokacze, kuliki oraz siewnice. Jesienią rozlewiska Parku goszczą tysiące gęsi, kaczek i łysek. Nie brakuje stad żurawi. Takie skupisko ptaków wodnych sprowadza ptaki drapieżne: bieliki, myszołowy, błotniaki zbożowe. Zimą przylatują stada łabędzi krzykliwych oraz myszołowy włochate. Oprócz ptaków świat zwierząt reprezentuje 38 gatunków ssaków (m.in.: jeleń, sarna, dzik, bóbr, lis, jenot, borsuk, wydra, łasica, gronostaj, kuna domowa i leśna, tchórz oraz przybysze norka amerykańska i szop pracz, którzy mogą okazać się dużym zagrożeniem dla ptaków). Bogaty jest również świat ryb - 35 gatunków, w tym kilka chronionych (różanka, piskorz, koza, piekielnica, śliz, słonecznica) i rzadkich (certa, świnka, rozpiór). Wody Warty pokonywane są przez łososie szlachetne i trocie wędrowne, których gniazda tarłowe corocznie obserwowane są w Drawie. Ponadto występuje tu 9 gatunków płazów (m.in.: kumak nizinny, ropucha szara i zielona oraz żaby). Spośród gadów najczęściej spotyka się zaskrońca. Stwierdzono również występowanie kraba wełniastoszczypcego.

Turystyka to przede wszystkim wyprawy i obserwacje ornitologiczne. Wyznaczone ścieżki i drogi polne prowadzą obserwatorów ptaków do wielu czatowni i punktów obserwacyjnych.

Tagi: Park Narodowy Ujście Warty gęś zbożowa Warta obserwacje ornitologiczne

Data publikacji: 2008-02-04 | Liczba wyświetleń: 17791