Parki narodowe w Polsce

Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe. Zobacz listę parków narodowych w naszym kraju.

Parki narodowe w Polsce
fot. Grisha Bruev/shutterstock.com

Ustawowa definicja parku narodowego brzmi następująco. "Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów." Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe, w tym 8 uznanych zostało przez UNESCO za rezerwat biosfery. Rezerwat biosfery to wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze. Dodatkowo Białowieski Park Narodowy wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. Największym parkiem narodowym w naszym kraju jest Biebrzański Park Narodowy, najmniejszym zaś Ojcowski Park Narodowy.

 • Babiogórski Park Narodowy
 • Białowieski Park Narodowy
 • Biebrzański Park Narodowy
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Park Narodowy Bory Tucholskie
 • Drawieński Park Narodowy
 • Gorczański Park Narodowy
 • Park Narodowy Gór Stołowych
 • Kampinoski Park Narodowy
 • Karkonoski Park Narodowy
 • Magurski Park Narodowy
 • Narwiański Park Narodowy
 • Ojcowski Park Narodowy
 • Pieniński Park Narodowy
 • Poleski Park Narodowy
 • Roztoczański Park Narodowy
 • Słowiński Park Narodowy
 • Świętokrzyski Park Narodowy
 • Tatrzański Park Narodowy
 • Park Narodowy Ujście Warty
 • Wielkopolski Park Narodowy
 • Wigierski Park Narodowy
 • Woliński Park Narodowy

Data publikacji: 2007-09-08 | Liczba wyświetleń: 14444