Rezerwat przyrody Segiet

Na granicy Bytomia oraz Tarnowskich Gór (czyli w północnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego), znaleźć można częściowy rezerwat przyrody Segiet.

Rezerwat przyrody Segiet
fot. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Na granicy Bytomia oraz Tarnowskich Gór (czyli w północnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego), znaleźć można częściowy rezerwat przyrody Segiet. Powstał on już w 1953 roku. Jego istnienie powołano, by (ze względów społecznych, naukowych oraz dydaktycznych), zachować fragment naturalnego lasu bukowego z domieszką świerka i jodły, który znajduje się na obszarze dawnych wyrobisk górniczych.

Rezerwat przyrody Segiet

Rezerwat ten - o powierzchni 24,29 ha - położony jest w szczytowych partiach Srebrnej Góry (347 m n.p.m.), która jest jednym z wyższych wzniesień w zachodniej części Garbu Tarnogórskiego. Z racji tego, że leży on na terenie przemysłowym, na jego obszarze dobrze widoczne są tzw. worpie, to znaczy głębokie leje otoczone usypiskami rumoszu skalnego. Są one pozostałością po szybach odkrywkowych. Stworzenie rezerwatu i tym samym ochrona niezwykłych lasów, stały się zaś bardzo ważne, ponieważ wraz z rozwojem górnictwa i hutnictwa metali szybko zaczęło postępować niszczenie drzew Garbu Tarnogórskiego. Obecnie rezerwat Segiet to miejsce z bardzo cennym zespołem 150-letnich buków i rzadko występującą roślinnością górską.

Czym charakteryzuje się rezerwat?

Podłoże obszaru rezerwatu Segiet składa się przede wszystkim z osadów środkowego triasu, a więc tworzą je: wapienie, margle i diploporowe albo margliste dolomity. Jeśli zaś chodzi o lasy, to są to głównie trzy ich zespoły:

  • kwaśna buczyna niżowa,
  • ciepłolubna buczyna storczykowa,
  • żyzna buczyna (która jest prawdopodobnie niżową formą żyznej buczyny karpackiej).

Drzewostany te składają się z takich gatunków drzew jak: buk, brzoza, dąb, lipa, jawor, sosna czy też świerk. W rezerwacie spotkać można także chronione rośliny, to znaczy: dziewięciosił bezłodygowy, lilia złotogłów, kosaciec żółty i syberyjski, wawrzynek wilcze łyko. Jest to także miejsce gdzie zobaczyć można wiele niezwykłych albo rzadkich zwierząt, między innymi: gile. puszczyki, pustółki, dzięcioły duże i zielonosiwe, myszołowy, nietoperze, czaple szare, kanie rude. Cały krajobraz rezerwatu jest zaś urozmaicony śródleśnymi stawami, zagłębieniami po szybach (wspomniane wcześniej warpie), a nawet starymi wejściami do sztolni. Niezwykłe okoliczności przyrody sprawiają, że rezerwat Segiet jest na pewno miejscem wartym odwiedzenia.

Tagi: Bytom Tarnowskie Góry Segiet

Data publikacji: 2019-07-01 | Liczba wyświetleń: 1008