Zaborski Park Krajobrazowy w Borach Tucholskich

Zaborski Park Krajobrazowy został stworzony w 1990 roku i obecnie zajmuje teren 34 026 hektarów. Park ten położony jest w północno-zachodniej części Borów Tucholskich.

Zaborski Park Krajobrazowy został stworzony w 1990 roku i obecnie zajmuje teren 34 026 hektarów. Park ten położony jest w północno-zachodniej części Borów Tucholskich. Na jego terenie zdecydowanie dominują bory sosnowe, które nadają temu miejscu niepowtarzalnego uroku.

Można tutaj zaobserwować suboceaniczny bór świeży, bór wrzosowy oraz chrobotkowy. Na terenie Parku znajdują się także bory bagienne, które są zachowane w naturalnym stanie. Niezwykle ciekawym elementem znajdującej się tutaj flory są wspaniałe zbiorowiska roślinności torfowiskowej ze znaczną przewagą turzyc oraz żółtych kosaćców. Występują tutaj także rzadkie okazy roślin wodnych, które żyją w bardzo czystych lobeliowych jeziorach. Faunę Zaborskiego Parku Krajobrazowego reprezentują przede wszystkim zwierzęta bezkręgowe oraz kręgowe, chociaż ich dokładna liczba nie jest znana. Pośród żyjących na tym terenie ssaków do najcenniejszych okazów należą z całą pewnością nietoperze, wydry oraz bobry.

Zaborski Park Krajobrazowy jest terenem niezwykle bogatym we wspaniałe i niezwykle czyste jeziora, które są bardzo zróżnicowane pod względem powierzchni. Zdecydowanie więcej jest tutaj jezior małych, które nie przekraczają powierzchni 5 hektarów. Warto pamiętać także o tym, że na terenie Parku znajdują się atrakcyjne szlaki turystyczne, które obfitują w niezwykle ciekawe obiekty. Warto zajrzeć między innymi do "Doliny Mnichów", w której znajdują się okazałe jałowce oraz dąb szypułkowy o obwodzie 8,22 metrów. Znajduje się tutaj także szlak poświęcony pamięci J. Tarnowskiego, młodokaszubskiemu pisarzowi, który był także badaczem literatury kaszubskiej.

Data publikacji: 2009-07-18 | Liczba wyświetleń: 2381