Najpopularniejsze i najlepsze miejscowości uzdrowiskowe Polski

W Polsce istnieje wiele miejscowości uzdrowiskowych, lecz nie wszystkie oferują usługi na wysokim poziomie. Uzdrowiska są to miejscowości, które posiadają w ofercie określone i specyficzne warunki klimatyczne oraz naturalne wykorzystywane do leczenia określonych schorzeń. Te specyficzne warunki to przede wszystkim walory przyrodnicze i zasoby naturalne takie jak: wody mineralne, gazy, borowiny, solanki i wiele innych. Głównym celem tego rodzaju ośrodków jest rehabilitacja zdrowotna po leczeniu szpitalnym albo kuracje profilaktyczne.

W naszym kraju jest wiele miejscowości uzdrowiskowych, które różniących się od siebie ofertą, czyli tym co mają do zaoferowania dla kuracjuszy. Oferta zależy głównie od posiadanych zasobów naturalnych i właściwości klimatycznych.

Do najpopularniejszych i najlepszych miejscowości uzdrowiskowych Polski zaliczamy: