Zadni Mnichowy Stawek

ZOBACZ WIĘCEJ Dolina Pięciu Stawów Polskich

Dolina Pięciu Stawów Polskich

Dolina Pięciu Stawów Polskich uznawana jest za najpiękniejszy zakątek Tatr.