Jaskinia Łokietka najbardziej znana jaskinia Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Jaskinia Łokietka swoją nazwę zawdzięcza oczywiście królowi Polski, który ukrywał się w niej przez dwa tygodnie przed wojskami czeskimi.

Sala Rycerska w Jaskini Łokietka
fot. By Rafał Kozubek (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska pełna jest fascynujących i pięknych miejsc. Nie bez powodu jest to jeden z najchętniej wybieranych przez mieszkańców Krakowa i miast śląskich jako miejsce wypoczynku na krótki urlop lub długi weekend. Jego największą atrakcją jest oczywiście Ojcowski Park Narodowy – obok Dolinek Podkrakowskich największe skupisko wapiennych formacji skalnych na terenie całej wyżyny. Wśród tych formacji znajduje się oczywiście słynna Maczuga Herkulesa. Jednak wyjątkowo często zwiedzane są też przez turystów tutejsze jaskinie. Najbardziej znaną z nich jest oczywiście Jaskinia Łokietka. Jaskinia Łokietka swoją nazwę zawdzięcza oczywiście królowi Polski, który ukrywał się w niej przez dwa tygodnie przed wojskami czeskimi, zanim udało mu się zjednoczyć nasz kraj i zakończyć okres rozbicia dzielnicowego. Według legendy, wejście do jaskini pająk zasłonił potężną pajęczyną, dzięki czemu wojska Wacława II ominęły ją. Jaskinia Łokietka składa się z kilku sal, z których największa jest tak zwana Sala Rycerska. Nie występują tu tak ciekawe formy geologiczne jak w pobliskiej Jaskini Ciemnej i innych jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, jednak ze względu na aspekt historyczny i przystosowanie do obsługi dużych grup turystów, to właśnie Jaskinia Łokietka jest najczęściej odwiedzana przez szkolne wycieczki, a przez to najbardziej znana. Rocznie Jaskinia Łokietka jest celem wizyty około trzydziestu do czterdziestu tysięcy turystów, przede wszystkim szkolnej, krakowskiej młodzieży.

Data publikacji: 2008-09-25 | Liczba wyświetleń: 8117