Motele

Motele - przydróżne punkty noclegowe

Motele to przydrożne punkty noclegowe świadczące podstawowe usługi hotelarskie. Na ogół powstają przy uczęszczanym szlaku komunikacyjnym.