Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

ZOBACZ WIĘCEJ Stawy Milickie – widok na Staw Słoneczny Górny

Stawy Milickie największa w Europie hodowla karpi

Stawy Milickie to największy w całej Europie ośrodek hodowli ulubionej ryby bożonarodzeniowej, czyli karpia.