Zamki na Warmii

Na Warmii znajduje się wiele pruskich wałów, grodzisk i strażnic obronnych, które są najlepszą pamiątką po pruskich plemionach zamieszkujących te tereny.

Na Warmii znajduje się wiele pruskich wałów, grodzisk i strażnic obronnych, które są najlepszą pamiątką po pruskich plemionach zamieszkujących te tereny. Grodziska stanowiły budowle obronne dziś większość z nich porośnięta roślinnością nie odróżnia się od otoczenia. Niemal cała Warmia pokryta jest siecią wałów obronnych. W miastach nadal można podziwiać te ogromne budowle orz zamki, które zachowały do dziś swoją świetność.

Taką właśnie dobrze zachowaną budowlą jest Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. To obecnie najstarsza budowla w mieście. Zbudowano ją w XIV wieku. Początkowo składała się z dwóch skrzydeł: północnego i południowego. Zamek powstał na miejscu gdzie nie było wcześniej żadnej osady. Zamek ten należał do kapituły warmińskiej, która wraz z biskupstwem warmińskim do 1454 roku podlegała Zakonowi Krzyżackiemu. W 1410 roku po klęsce Krzyżackiej pod Grunwaldem poddał się on bez walki polskiemu rycerstwu, ale już w 1414 roku zdobyto go po ciężkim oblężeniu. W 1521 roku Krzyżacy próbowali odbić warownię, ale jej obrońcy pod dowództwem Mikołaja Kopernika odparli atak najeźdźcy. Kopernik mieszkał w zamku w ogromnych dwóch komnatach ze wspaniałymi widokami na okolice. Obie komnaty otrzymały na początki XVI wieku, kryształowe sklepienia. Na ścianie krużganka tuż przed wejściem do komnat administratorów znajduje się nieoceniony zabytek - tablica astronomiczna własnoręcznie wykonana przez samego Biskupa Kopernika. Współcześnie na terenie zamku znajduje się muzeum słynące z niekonwencjonalnego sposobu zwiedzania. Często organizowane są tu koncerty i wernisaże.

Innym świetnie zachowanym zabytkiem średniowiecznej Warmii jest Zamek w Lidzbarku Warmińskim. Ten wspaniały o i okazały zamek gotycki powstał w latach 1350 – 1401, na miejscu dawnego grody pruskiego zwanego Lecbarg. Przez wiele lat pełnił funkcję rezydencji biskupów warmińskich. Podstawowa bryła, na której powstał zamek to cztery skrzydła zamykające dziedziniec i otoczone krużgankami. W tym samym okresie co zamek powstały również przedzamcza. Na mocy II pokoju toruńskiego w 1466 roku Warmia stała się terytorium Polski i od tego czasu w zamku rezydowali wybitni Polacy. Dzięki ich bytności w mieście tym powstał cenny ośrodek kulturowy.

W murach zamku przebywał również Mikołaj Kopernik, który to właśnie tutaj rozpoczął prace nad kopernikowską teoria heliocentryczną. Od końca XVI wieku warownia ta stopniowo zatracała charakter obronny. Ostatnim biskupem rezydującym na terenie zamku był Ignacy Krasicki. Współcześnie zamek i jego mury stanowią wspaniałą oprawę architektoniczną dla stałych i okresowych wystaw muzealnych. Oglądać tu można sztukę średniowieczną Warmii oraz Ikony rosyjskie XVII-XX wieku.

Murowany wspaniały zamek w najstarszym mieście Warmii, powstał nad samą rzeką Pasłęką. Niestety z Zamku w Braniewie niewiele dziś pozostało. Samotną ceglaną wieżę bramną stojącą przy głównej drodze Braniewa, można jednak ciągle podziwiać, choć jest ona najstarsza częścią budowli. W dolnej części wieży znajdują się kamienie pochodzące z XIII wieku. Zamek powstał na gruzach grodu pruskiego. Pierwotnie nieznany kształt zamku, przejęty został przez biskupstwo warmińskie i przez nic ponownie wybudowany. W 1240 roku w Braniewie swoją fortyfikację wznieśli Krzyżacy. Zamek z trzech stron otoczony był murami obronnymi z wieżami oraz fosą. Od strony miasta do zamku prowadziła właśnie do dziś zachowana wieża bramna. Budowla ta była świadkiem wielu burzliwych dziejów tego regionu. Innym ciekawym obiektem o charakterze obronnym jest Zamek w Reszlu wybudowany w latach 1350 –1401. Dziś stanowi interesujące muzeum.

Tagi: Warmia Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie Zamek w Lidzbarku Warmińskim Zamek w Braniewie

Data publikacji: 2009-08-08 | Liczba wyświetleń: 3948