Wzgórza Szymbarskie

ZOBACZ WIĘCEJ Szwajcaria Kaszubska, Kaszuby

Szwajcaria Kaszubska czyli popularne Kaszuby

Kaszuby to niezwykle ciekawy region naszego kraju i chyba niedoceniany jako region turystyczny.

Wzgórza Szymbarskie - Szlak Wzgórz Szymbarskich

Szlak Szymbarski prowadzi także przez rezerwat przyrody Jezioro Turzycowe, którego zadaniem jest ochrona dystroficznego jeziora śródleśnego wraz z otaczającą je roślinnością.

Pojezierze Kaszubskie

Krajobraz Pojezierza Kaszubskiego kojarzony jest przede wszystkim z dużą ilością jezior.

Park Krajobrazowy na Kaszubach

Kaszubski Park Krajobrazowy został utworzony w celu ochrony krajobrazu Pojezierza Kaszubskiego.