Puszcza Augustowska perełka Suwalszczyzny

Na terenie województwa podlaskiego, w obszarze pola sandrowego leży Puszcza Augustowska.

Puszcza Augustowska
fot. By Lilly M (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Na terenie województwa podlaskiego, w obszarze pola sandrowego leży Puszcza Augustowska. Jedynym urozmaiceniem tego terenu, który usypany został podczas postoju lądolodu w okresie bałtyckiego zlodowacenia, są wspaniałe wydmy.

Na terenie Puszczy znajduje się kilka jezior, a wśród nich najbardziej znane to: Wigry, Necko, Białe, Augustowskie oraz Sajno. Warto pamiętać o tym, że klimat tych terenów należy do najsurowszych w naszym kraju. Zdecydowaną część obszaru Puszczy Augustowskiej pokrywają bory z bardzo dużą przewagą sosen. Na terenie Puszczy znajduje się wiele drzewostanów, które liczą sobie ponad 120 lat, a które stanowią przepiękny element krajobrazu. Rośnie tutaj wiele drzew, których wysokość sięga aż 30 - 40 metrów nadając tym samym Puszczy niepowtarzalnego charakteru. Ze względu na panujący tu surowy klimat, zachowały się także gatunki roślin, które są reliktami północnymi, czyli brzoza niska, cis, borówka bagienna oraz rosiczki.

Badacze stwierdzili, że w Puszczy Augustowskiej żyje około 2 tysięcy gatunków zwierząt, wśród których znajdują się rzadkie ptaki, takie jak bocian czarny, trzmielojad oraz dzięcioł trójpalczasty. W północnej części Puszczy znajduje się Wigierski Park Narodowy, który obejmuje jezioro Wigry oraz przylegające do niego lasy. Warto pamiętać także o tym, że w najcenniejszych przyrodniczo fragmentach Puszczy Augustowskiej utworzone zostały rezerwaty przyrody.

Tagi: Puszcza Augustowska Jezioro Wigry Jezioro Necko Jezioro Białe Jezioro Augustowskie Jezioro Sajno Wigierski Park Narodowy

Data publikacji: 2009-07-18 | Liczba wyświetleń: 3218